Scroll Top

HANDELSMERK & MERK

Inleiding

Qardio, Inc. en zijn filialen ("Qardio") hebben een reputatie voor het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit. De handelsmerken van Qardio zijn belangrijke activa en Qardio eist dat ze correct worden gebruikt. Om haar reputatie te behouden en haar handelsmerken te beschermen, waakt Qardio zorgvuldig tegen elke schending van haar handelsmerken. De handelsmerken en trade dress van Qardio zijn beschermd in de Verenigde Staten en internationaal. Zonder schriftelijke toestemming van Qardio mag u de handelsmerken, servicemerken of namen van Qardio niet gebruiken op een manier die verwantschap of associatie met Qardio suggereert. Alleen partijen met schriftelijke toestemming van Qardio mogen de handelsmerken van Qardio gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden.

Qardio Handelsmerken

Qardio heeft een groot aantal handelsmerken, waaronder, maar niet beperkt tot, Qardio, QardioArm, QardioBase, QardioCore, ons Qardio-logo en andere afbeeldingen, zinnen of beelden die de bron of oorsprong van de producten en diensten van Qardio aangeven (zie https://www.qardio.com/branding/ voor meer informatie). Houd er echter rekening mee dat deze lijst niet allesomvattend is en dat het ontbreken van een merk op deze lijst niet betekent dat het geen Qardio-handelsmerk is.

Bepaalde activiteiten kunnen een inbreuk of verwatering van Qardio's handelsmerken vormen en zijn niet toegestaan. Bekijk de volgende lijst met manieren om ongeoorloofd gebruik van Qardio's handelsmerken te voorkomen:

 • Gebruik geen handelsmerk of naam van Qardio op een manier die verwarring kan veroorzaken over de oorsprong van een product, dienst, materiaal, cursus, technologie, programma of ander aanbod.
 • Gebruik geen Qardio-logo in materialen zonder schriftelijke toestemming van Qardio.
 • Gebruik geen handelsmerken of namen van Qardio als onderdeel van een bedrijfs-, product-, service-, technologie- of programmanaam.
 • Gebruik geen handelsmerk of naam van Qardio op een manier die waarschijnlijk de reputatie van Qardio zal verwateren, belasteren, kleineren of schaden.
 • Gebruik geen handelsmerken, namen of benamingen die een verwarrende gelijkenis vertonen met de naam Qardio of een handelsmerk van Qardio.
 • Tenzij u vooraf toestemming hebt gekregen van Qardio, mag u een handelsmerk of naam van Qardio niet gebruiken op een manier die waarschijnlijk de indruk wekt dat er een band of associatie bestaat tussen u, uw producten of diensten, en Qardio, of een van haar producten, diensten, programma's, materialen of andere aanbiedingen.
 • Kopieer of imiteer geen Qardio-huisstijl, lettertype, logo, productverpakking of het uiterlijk, ontwerp of de algemene commerciële indruk van een Qardio-website, marketingliteratuur of andere materialen.
 • Registreer of gebruik geen domeinnamen waarin een merk of naam van Qardio is opgenomen.
 • Registreer geen Qardio-handelsmerk of -naam, of een merk of naam die verwarrend veel lijkt op een Qardio-merk of -naam, en probeer dit ook niet.
Toegestaan gebruik

Zoals hierboven vermeld, mag u de merken of namen van Qardio niet gebruiken op een manier die een associatie of verbondenheid met Qardio impliceert, tenzij u voorafgaande toestemming van Qardio hebt. Qardio geeft toestemming aan derden om haar merken en namen in bepaalde omstandigheden te gebruiken. Naast het voldoen aan de andere aspecten van dit Beleid, en op voorwaarde dat u voorafgaande schriftelijke toestemming van Qardio hebt, moet dergelijk toegestaan gebruik van de merken of namen van Qardio ook voldoen aan de volgende Richtlijnen en eventuele licentie- of gebruiksvereisten voor het gebruik van het specifieke merk of logo. Qardio erkent dat het gebruik van Qardio-handelsmerken, met uitzondering van Qardio-logo's, nodig kan zijn om te verwijzen naar Qardio's producten of diensten of om het onderwerp van sommige materialen, producten en/of programma's te beschrijven. Dergelijk gebruik moet nauwkeurig en beschrijvend van aard zijn en voldoen aan dit Beleid en de volgende Richtlijnen:

 • Alle verwijzingen naar Qardio of het gebruik van een Qardio-merk of -naam moeten waarheidsgetrouw, nauwkeurig en niet misleidend zijn.
 • U mag handelsmerken van Qardio niet wijzigen, aanpassen, animeren of morphen. Voorbeelden van wat u niet mag doen zijn het afkorten of verkorten van een handelsmerk, het combineren of koppelteken van een handelsmerk met een ander voorvoegsel of woord, of het gebruik van een schuine streep met een handelsmerk.
 • Gebruik de naam Qardio of de handelsmerken van Qardio niet naast uw naam of de naam van uw producten of diensten.
 • Gebruik de naam Qardio of een handelsmerk van Qardio niet als onderdeel van een product-, service-, oplossings- of programmanaam.
 • Gebruik geen naam of handelsmerk van Qardio als visueel middelpunt van materialen.
 • Gebruik de handelsmerken van Qardio niet als zelfstandige naamwoorden. De handelsmerken van Qardio moeten worden gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden met zelfstandige naamwoorden die het product, de dienst, het programma of de technologie van Qardio waarnaar u verwijst correct en nauwkeurig identificeren.
 • Gebruik een Qardio handelsmerk niet in het meervoud of in de bezittelijke vorm.
 • Gebruik de merken of namen van Qardio niet op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn.
 • Combineer de naam of het merk Qardio niet met andere letters, cijfers, woorden of een ontwerp of logo.
 • De Qardio-naam of Qardio-handelsmerken moeten visueel te onderscheiden zijn van uw naam en uw product- en servicenamen.
 • Gebruik altijd de juiste spelling voor de handelsmerken van Qardio.
 • De merken van Qardio moeten worden gebruikt voor de overeenkomstige producten of diensten waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld.
 • Gebruik het ® of ™ symbool in verband met elk Qardio handelsmerk en de volgende erkenning van Qardio's eigendom van zijn merken en/of logo's: "[voeg toelaatbaar merk in] [is/zijn] geregistreerde handelsmerk(en) of handelsmerk(en) van Qardio, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen."
Onze producten kopen

We nemen de bescherming van ons merk zeer serieus. Door uw Qardio-producten alleen te kopen bij een erkende detailhandelaar, wederverkoper of distributeur, helpt u ons de authenticiteit van ons merk te behouden.

Verzoeken voor handelsmerktoestemming

Als u toestemming wilt vragen voor het gebruik van een handelsmerk van Qardio, stuurt u een e-mail naar media@qardio.com.

Disclaimer

Dit beleidsdocument is niet bedoeld als juridisch advies. Mocht u vragen hebben over uw wettelijke rechten of plichten, raadpleeg dan uw eigen advocaat. Mocht u nog vragen hebben over het beleid van Qardio voor zijn handelsmerken of wilt u schendingen van Qardio's handelsmerk, merk, product of andere schendingen melden, stuur dan een e-mail naar media@qardio.com.

Privacy-voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies invloed kan hebben op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.