Scroll Top

SPELREGELS

Ingangsdatum

Ingaande 1 maart 2016

Overzicht

ER IS GEEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN.

Elke sweepstakes ("Sweepstakes") wordt gesponsord door Qardio, Inc. ("Sponsor"). Op elke Sweepstakes zijn deze officiële regels ("Officiële Regels") van toepassing. Door deel te nemen aan de Sweepstakes stemt elke deelnemer ermee in zich te houden aan deze Officiële Regels, inclusief alle vereisten om in aanmerking te komen, en begrijpt dat de resultaten van de Sweepstakes, zoals bepaald door de Sponsor en zijn vertegenwoordigers, in alle opzichten definitief zijn. Elke Sweepstakes is onderhevig aan alle federale, staats- en lokale wet- en regelgeving en is ongeldig indien wettelijk verboden.

Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of in verband gebracht met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk of e-mailprovider. Vragen of opmerkingen over de actie moeten worden gericht aan de sponsor, niet aan Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk of e-mailprovider.

Sweepstakes Periode

De Sweepstakes begint op de voor elke Sweepstakes aangegeven data en tijdstippen ("Deelnameperiode"). Alle inzendingen moeten zijn ontvangen op of voor de eindtijd van de sluitingsdatum die voor elke inzendingsperiode is vermeld. Na de sluitingsdatum van elke Sweepstakes is het niet langer toegestaan om deel te nemen aan de wedstrijd. De sponsor behoudt zich het recht voor om de Sweepstakes naar eigen goeddunken te verlengen of in te korten.

Geschiktheid

De Sweepstakes staat open voor wettelijke inwoners van hun respectievelijke landen waar dit niet verboden is door de wet, die achttien (18) jaar of ouder zijn op het moment van deelname, die toegang hebben tot internet en een geldig e-mail-, Facebook- of Twitteraccount hebben voorafgaand aan het begin van de deelname. Werknemers van Qardio mogen niet deelnemen. De sponsor heeft het recht om de geschiktheid van elke deelnemer te controleren.

Hoe meedoen

Je kunt meedoen aan een Sweepstakes via de Facebookpagina van de Sponsor, Twitteraccount of een ander medium dat is aangegeven door de Sponsor. Na het inzenden of plaatsen van de vereiste informatie of post, ontvangt de deelnemer één (1) inzending voor de trekking. U mag zo vaak meedoen als u wilt, maar dit vergroot uw winkansen niet. De winkansen zijn afhankelijk van het aantal inzendingen dat de Sponsor ontvangt.

Winnaar Selectie

Alle geldige inzendingen die worden ontvangen tijdens de Deelnameperiode worden verzameld in een database aan het einde van de Deelnameperiode. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor inzendingen die om wat voor reden dan ook niet door de Organisator zijn ontvangen. Een winnaar zal willekeurig worden gekozen. De winnaars worden bekendgemaakt op of rond de datum en tijd die in elke Sweepstakes zijn vermeld. Aankondiging en instructies voor elke prijs worden verzonden naar het e-mailadres of Social Media-account dat is opgegeven bij de inzending van de potentiële prijswinnaar. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het in de gaten houden van zijn/haar e-mail-, Facebook- of Twitter-account voor prijsaankondigingen en ontvangst van andere communicatie in verband met de Sweepstakes. Als een potentiële prijswinnaar niet binnen vijftien (15) dagen kan worden bereikt door een vertegenwoordiger van de Sponsor, gebruikmakend van de contactgegevens die zijn verstrekt op het moment van deelname, of als de prijs wordt geretourneerd als onbestelbaar, verliest de potentiële prijswinnaar de prijs en mag de Sponsor een vervangende winnaar uitkiezen. Op verzoek van de Organisator kan de potentiële winnaar worden gevraagd om een bevestiging van geschiktheid, een formulier voor vrijwaring en prijsaanvaarding en een IRS W-9 formulier in te sturen. Als een potentiële winnaar niet voldoet aan deze Officiële Regels, wordt deze potentiële winnaar gediskwalificeerd. Prijzen worden mogelijk niet toegekend als er onvoldoende in aanmerking komende inzendingen zijn ontvangen.

Prijzen

Prijzen kunnen bestaan uit een (1) gratis QardioArm, een (1) gratis QardioBase, of een andere prijs zoals bepaald door de Organisator. De maximale waarde is $200,00 (USD). De werkelijke waarde kan afwijken op het moment van toekenning van de prijs. Prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en de Sponsor behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een andere van gelijkwaardige waarde zonder voorafgaande kennisgeving. Voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn. Incidentele kosten en alle andere kosten en uitgaven die niet specifiek worden genoemd als onderdeel van een prijs in deze Officiële Regels en die mogelijk verband houden met de toekenning, aanvaarding, ontvangst en het gebruik van alle of een deel van de toegekende prijs zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectievelijke prijswinnaar. ALLE FEDERALE, STAATS- EN LOKALE BELASTINGEN IN VERBAND MET DE ONTVANGST OF HET GEBRUIK VAN EEN PRIJS ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAAR.

Extra beperkingen

De details van de prijs worden uitsluitend bepaald door Qardio. De prijs is niet overdraagbaar. Vervanging of gelijkwaardigheid van prijzen is niet toegestaan. De sponsor en zijn respectievelijke moeder-, zuster- en dochterondernemingen, agenten en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor typografische of andere fouten in het aanbod of de administratie van de Sweepstakes, inclusief maar niet beperkt tot fouten in het drukken of publiceren van deze Officiële Regels, de selectie en aankondiging van een winnaar, of de distributie van een prijs. Elke poging om de inhoud of werking van de Sweepstakes te beschadigen is onwettig en onderhevig aan mogelijke juridische stappen door de Sponsor. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsgegevens die aan een deelnemer zijn verstrekt door een derde partij die is verbonden aan de Sweepstakes. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de Sweepstakes te beëindigen, op te schorten of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als de Sponsor bepaalt dat de Sweepstakes niet kan worden uitgevoerd zoals gepland of als een virus, bug, knoeierij of ongeautoriseerde interventie, technische storing of andere oorzaak buiten de controle van de Sponsor de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van de Sweepstakes verstoort. In het geval van manipulatie of onbevoegde tussenkomst, behoudt de Sponsor zich het recht voor om verdachte inzendingen te annuleren. De Sponsor en zijn respectievelijke moeder-, zuster- en dochterbedrijven, agenten en vertegenwoordigers, en alle telefoonnetwerken of serviceproviders, zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van inzendinginformatie, of voor menselijke fouten, technische storingen, verloren of vertraagde gegevensoverdracht, weglating, onderbreking, schrapping, lijnstoring of storing van een telefoonnetwerk, computerapparatuur of software, de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot een website of online service of enige andere fout, menselijk of anderszins.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

DOOR MEE TE DOEN AAN DE SWEEPSTAKES STEMT ELKE DEELNEMER ERMEE IN OM SPONSOR EN ZIJN MOEDER-, ZUSTER- EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, HET FACEBOOKPLATFORM, HET TWITTERPLATFORM, DE BEHEERDER, RECLAME- EN PROMOTIEBUREAUS EN AL HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN TE VRIJWAREN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIEZEN OF LETSEL DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, HET GEVOLG ZIJN VAN DE DEELNAME VAN DIE DEELNEMER AAN DE SWEEPSTAKES EN DE AANVAARDING, HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EEN PRIJS DIE MOGELIJK WORDT GEWONNEN. SPONSOR EN ZIJN MOEDER-, ZUSTER- EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE CONDITIE, GESCHIKTHEID OF VERKOOPBAARHEID VAN DE PRIJS. SPONSOR EN ZIJN MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, RECLAME- EN PROMOTIEBUREAUS EN AL HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE AAN EEN COMPUTERSYSTEEM ALS GEVOLG VAN TOEGANG TOT OF HET DOWNLOADEN VAN INFORMATIE OF MATERIALEN IN VERBAND MET DE SWEEPSTAKES.

Toepasselijk recht

Op de Sweepstakes en deze Officiële Regels is Californisch recht van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van San Francisco, Californië, Verenigde Staten.

Publiciteit

Door deel te nemen geeft elke deelnemer de Sponsor toestemming om zijn/haar naam, gelijkenis of opmerkingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder betaling van een extra vergoeding, tenzij dit wettelijk verboden is. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Sweepstakes Sponsor

De Sweepstakes wordt gesponsord door:
Qardio, Inc.
440 N BARRANCA AVE #7120
COVINA, CA 91723
VERENIGDE STATEN

Voor vragen over de Sweepstakes kun je contact opnemen met legal@qardio.com.

Privacy-voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies invloed kan hebben op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.